Cele określania wartości nieruchomości

 • bankowo-hipoteczny
 • skarbowo-podatkowy i amortyzacyjny
 • sądowy i komorniczy
 • wywłaszczeniowy i odszkodowawczy
 • uwłaszczeniowy i prywatyzacyjny
 • negocjacyjny i ofertowy
 • kupna-sprzedaż
 • darowizn i spadków

Przedmiot szacowania

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane
 • nieruchomości lokalowe
 • przedsiębiorstwa
 • budynki i budowle
 • nieruchomości rolne i leśne

Zakres oferowanych usług

 • szacowanie wartości nieruchomości, środków trwałych, praw do gruntów budynków i budowli
 • wyceny terenów leśnych, parków, nasadzeń
 • wyceny majątku trwałego dla celów ubezpieczeniowych
 • szacowanie majątku trwałego przedsiębiorstw (wycena przedsiębiorstw)
 • szacowanie wartości niematerialnych
 • szacowanie kosztów i efektywności inwestycji
 • szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych
 • określenie wartości dla celów podziału majątku
 • wykonywanie projektów wyodrębnienia własności lokali
 • doradztwo w zakresie nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • inwentaryzacje budynków i lokali
 • ekspertyzy budowlane
 • ekspertyzy i orzeczenia techniczne budynków i budowli

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen. Nasza Firma podejmuje się także innych nietypowych wycenktóre wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa.

Profesjonalizm, fachowość i doświadczenie zatrudnionych w Firmie osób daje Państwu gwarancje rzetelnej obsługi i realizacji Państwa zleceń w krótkich terminach. Dzięki naszemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy, zapewniamy Państwo poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami.

Nasze doświadczenia w zakresie wycen wszelkiego rodzaju nieruchomości zarówno przemysłowych, mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej oraz maszyn i urządzeń pozwalają nam zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług oraz najwyższy poziom merytoryczny operatów szacunkowych wykonywanych zgodnie ze Standardami Zawodowymi i aktualnymi przepisami prawa.

Cennik

Rodzaj nieruchomości Cena netto zł.
Lokal mieszkalny – Poznań i okolice od 450,00
Działka niezabudowana – Poznań i okolice od 500,00
Działka niezabudowana AG od 800,00
Dom – Poznań i okolice od 650,00
Dom w realizacji – Poznań i okolice od 750,00
Nieruchomość komercyjna, kamienice Cena do uzgodnienia, nie mniej niż 1.500,oozł + VAT

Cennik dotyczy wyceny dla celów zabezpieczenia kredytu lub sprzedaży
Przy wycenie dla celów sądowych, egzekucyjnych i skarbowych ceny ustalane są
indywidualnie z rzeczoznawcą